HẠ LONG – CÁP TREO NỮ HOÀNG – ĐẢO CÁT BÀ 3N – 2Đ

Địa Điểm: Hạ Long – Cát Bà

Thờ Gian: 03 ngày  – 02 đêm

Phương Tiện: Ô Tô

Giá Bán: Khách Đoàn

Danh mục: